ഇനി ഒരു ചെറിയ മുൻകരുതൽ

ഗവേഷണ പ്രകാരം 53 ശതമാനം കുട്ടികളും അവരുടെ കട്ടിലിലോ അവരുടെ തലയിണയുടെ അടിയിലോ ആയി ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് ചാർജ് ചെയ്തു കിടക്കാറുണ്ട്. ഇത് വളരെ അപകടമാണ്. ജനറേറ്റുചെയ്ത ചൂട് ദുർബ്ബലപ്പെടുത്താൻ നമുക്കു കഴിയില്ല, ഇതിന്റെ ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
തലയിണയും കിടക്കയും തീ പിടിക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളെയും / കൗമാരക്കാരന്മാരെയും അതുപോലെ മറ്റെല്ലാവരെയും വലിയ അപകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് മൊബൈൽ മാറ്റിവെക്കുക.

ഇനി ഒരു ചെറിയ മുൻകരുതൽ
5 (100%) 11 votes

Summary
Article Name
ഇനി ഒരു ചെറിയ മുൻകരുതൽ
Description
ഇനി ഒരു ചെറിയ മുൻകരുതൽ
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo