വൈശാഖ മാസത്തെ വൃതങ്ങളുടെയും മറ്റു വിശിഷ്ട കര്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ എണ്ണമൊഴിയാതെ എത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതി രാവിലെ എത്തുന്ന ഭക്തർ ദർശനം നടത്തുന്നത് ഏറെ വൈകിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭക്തർക്കുള്ള വിശേഷാൽ അന്നദാനവും ദേവസ്വം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭക്തജങ്ങൾക്ക് ഭക്തി സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം നൽകുവാനായി മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൈകീട്ട് ഭക്തി പ്രഭാഷണം അരങ്ങേറി. മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രഭാഷണം കാണുവാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നല്ല തിരക്ക് അനുഭവപെട്ടു. വരിയിൽ നിന്ന് ദർശനം പ്രാപ്തമാകുവാൻ നിൽക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരം ഭക്തി പൂർണമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. വിശേഷാൽ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാവു.

വൈശാഖ മാസത്തെ ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കി ഭക്തി പ്രഭാഷണം അരങ്ങേറി
5 (100%) 13 votes

Summary
Article Name
വൈശാഖ മാസത്തെ ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കി ഭക്തി പ്രഭാഷണം അരങ്ങേറി
Description
വൈശാഖ മാസത്തെ ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കി ഭക്തി പ്രഭാഷണം അരങ്ങേറി
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo