ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം ഏഴാംദിവസം പൂന്താനം വേദിയെ ധന്യമാക്കികൊണ്ട് ഡോ.കുഴൽമന്ദം ജി രാമകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതംഗഫ്യൂഷൻ അരങ്ങേറി. ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം വേദിയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ ഡോ.കുഴൽമന്ദം ജി രാമകൃഷ്ണൻ ഇതിനോടകം ഒരുപാട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ സ്വാന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി പത്തുമണി വരെ നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടി ഭക്തിസാന്ദ്രമായ വേദിയൊരുക്കി തന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കാരണം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പൂന്താനം വേദിയെ വര്ണാഭമാക്കി ഡോ. കുഴൽമന്ദം ജി രാമകൃഷ്ണന്റെ മൃദുതരംഗ്
5 (100%) 3 votes

Summary
Article Name
പൂന്താനം വേദിയെ വര്ണാഭമാക്കി ഡോ. കുഴൽമന്ദം ജി രാമകൃഷ്ണന്റെ മൃദുതരംഗ്
Description
ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം ഏഴാംദിവസം പൂന്താനം വേദിയെ ധന്യമാക്കികൊണ്ട് ഡോ.കുഴൽമന്ദം ജി രാമകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതംഗഫ്യൂഷൻ അരങ്ങേറി. ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം വേദിയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ ഡോ.കുഴൽമന്ദം ജി രാമകൃഷ്ണൻ ഇതിനോടകം ഒരുപാട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ സ്വാന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.രാത്രി പത്തുമണി നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടി ഭക്തിസാന്ദ്രമായ വേദിയൊരുക്കി തന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കാരണം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം അഹാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo