തണൽ പൂക്കോട് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഫുട്ബാൾ ഫ്ളഡ്ലൈറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാടിയ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പൾസ്‌ കോട്ടയത്തെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സഫ കാറ്ററിങ് എടപ്പാൾ ജേതാക്കളായി.

സ: പി കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിക്കുവേണ്ടി മത്സരിച്ച ഈ ഫ്ളഡ്ലൈറ്റ് മത്സരത്തിൽ റണ്ണേഴ്‌സ് ട്രോഫി   സ: വി. എസ് ഇന്ദ്രൻ സ്മാരക ട്രോഫിക്കും   വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്. മെയ് പതിനാറിന് ആരംഭിച്ച മത്സരങ്ങൾക്കു കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതും ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾക്ക് ടൂർണമെന്റിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് സഹായിച്ചു.

തണൽ പൂക്കോട് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഫ്ളഡ്ലൈറ്റ്, സഫ കാറ്ററിംഗ് എടപ്പാൾ ജേതാക്കൾ
5 (100%) 13 votes

Summary
Article Name
തണൽ പൂക്കോട് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഫ്ളഡ്ലൈറ്റ്, സഫ കാറ്ററിംഗ് എടപ്പാൾ ജേതാക്കൾ
Description
തണൽ പൂക്കോട് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഫ്ളഡ്ലൈറ്റ്, സഫ കാറ്ററിംഗ് എടപ്പാൾ ജേതാക്കൾ
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo