ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06 : 44 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” പറയുക : എനിക്ക് അല്ലാഹു മതി. അവന്റെ മേലാകുന്നു ഭാരമേൽപിൽപ്പിക്കുന്നവർ ഭാരമേൽപിക്കുന്നത്. ”

(ഖുർആൻ 39 : 38 )

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 06 : 02 AM

റമദാൻ പതിനഞ്ചാംദിനം
5 (100%) 11 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ പതിനഞ്ചാംദിനം
Description
റമദാൻ പതിനഞ്ചാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo