ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06 : 45 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ടമായ പ്രവർത്തി, നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കലാകുന്നു ”

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 06 : 02 AM

റമദാൻ പതിനേഴാംദിനം
5 (100%) 6 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ പതിനേഴാംദിനം
Description
റമദാൻ പതിനേഴാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo