ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06 : 44 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : “നീ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു അപരിചിതനെപോലെയാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയാത്രകാരനെപോലെ ”

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭ സമയം : 06 : 02 AM

റമദാൻ നോമ്പ് പതിനാറാംദിനം
5 (100%) 10 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ നോമ്പ് പതിനാറാംദിനം
Description
റമദാൻ നോമ്പ് പതിനാറാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo