ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06 : 43 PM

ഇന്നത്തെ വചനം : ” നിങ്ങളെ അല്ലാഹു സഹായിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനാരുമില്ല. ”
( ഖുർആൻ 3:160 )

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 06 : 02 AM

റമദാൻ പത്താംദിനം
5 (100%) 8 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ പത്താംദിനം
Description
റമദാൻ പത്താംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo