ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06 : 43 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” നിങ്ങളൊന്നിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ കയറിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക. നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത്. ”

ഖുർആൻ ( 3 : 103 )

നാളത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 04 : 46 AM

റമദാൻ പന്ത്രണ്ടാംദിനം
5 (100%) 8 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ പന്ത്രണ്ടാംദിനം
Description
റമദാൻ പന്ത്രണ്ടാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo