ഇന്നത്തെ നോമ്പ്തുറ സമയം : 06:48 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” അല്ലാഹു ഇഷ്ടപെടുന്നു, അവന്റെ അടിമയുടെ പശ്ചാത്താപം…. ”

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 04:46 AM

റമദാൻ നോമ്പ് ഇരുപത്തിയെട്ട്
5 (100%) 6 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ നോമ്പ് ഇരുപത്തിയെട്ട്
Description
റമദാൻ നോമ്പ് ഇരുപത്തിയെട്ട്
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo