ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറസമയം : 06:46 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്തകൾ : ” അല്ലയോ മനുഷ്യരെ അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യം തന്നെയാണ്, അതിനാൽ ഭൗതിക ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ ”

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 04:45 AM

Rate this post

Summary
Article Name
റമദാൻ ഇരുപതാംദിനം
Description
റമദാൻ ഇരുപതാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo