ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06:46 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” നിന്നെ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ പൊറുത്തുകൊടുക്കുക – അല്ലാഹു പൊറുത്തുകൊടുക്കുന്നവനാണ് ”

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 04:45 AM

റമദാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാംദിനം
5 (100%) 13 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാംദിനം
Description
റമദാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo