ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06:47 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” തെറ്റായ പാതയിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളുമൊന്നിച്ചു നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്, ശരിയായ പാതയിലൂടെ തനിച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.”

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 04:46 AM

റമദാൻ ഇരുപത്തിയാറാംദിനം
5 (100%) 12 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ ഇരുപത്തിയാറാംദിനം
Description
റമദാൻ ഇരുപത്തിയാറാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo