ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06:46 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” കപട വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണം മൂന്നാണ്, അവർ കള്ളം പറയും, വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കും, വിശ്വസിച്ചവനെ ചതിക്കും ”

(ഖുർആൻ 15 )

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 04:45 AM

റമദാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന്
5 (100%) 13 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന്
Description
റമദാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന്
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo