ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06 : 46 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്തകൾ : ” പിന്നീട് അദൃശ്യവും, ദൃശ്യവും അറിയുന്നവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.”

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 06 : 02 AM

റമദാൻ പതിനാലാംദിനം
5 (100%) 15 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ പതിനാലാംദിനം
Description
റമദാൻ പതിനാലാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo