ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06 : 44 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” അങ്ങനെ അവർ അതിനടുത്ത് വന്നാൽ അതിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും ”

നാളത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 04 : 46 AM

റമദാൻ പതിമൂന്നാംദിനം
5 (100%) 12 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ പതിമൂന്നാംദിനം
Description
റമദാൻ പതിമൂന്നാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo