പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ ഡോ. വി കാർത്തികേയൻ  ” ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ളവവും സാർവദേശീയ വിമോചന പോരാട്ടവും” എന്ന സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തി. മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രഭാഷണ വിരുന്നു കേൾക്കുവാൻ അനേകം ആളുകളാണ് എത്തിയത്.

പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം അരങ്ങേറി
5 (100%) 3 votes

Summary
Article Name
പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം അരങ്ങേറി
Description
പുസ്തകോത്സവ വേദിയെ പ്രകമ്പനം കൊളളിച്ചുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ ഡോ. വി കാർത്തികേയൻ " ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ളവവും സാർവദേശീയ വിമോചന പോരാട്ടവും" എന്ന സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തി. മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രഭാഷണ വിരുന്നു കേൾക്കുവാൻ അനേകം ആളുകളാണ് എത്തിയത്.
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo