കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴ കൊടും ചൂടിന് നേരിയ ശമനമേകി. വേനലിൽ വറ്റിവരണ്ട ജലാശയങ്ങൾക്കു മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി രാത്രിയിൽ പെയ്ത മഴ ജലനിരപ്പുയരാൻ കാരണമായി. ഈ വര്ഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ കൂടിയ താപനിലയായ 38 ഡിഗ്രി സെൽസിസ് ചൂടിൽനിന്നും 33 ഡിഗ്രി സെൽസിയസിലേക്കു കുറയാൻ ഈ മഴ കാരണമായിരുന്നു. ചൂട് കൂടുന്നത് മൂലം ഉച്ച മുതൽ പുറം തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സമയക്രമം മാറ്റിയിരുന്നു. മനുഷ്യനെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ചൂട് ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും ആപത്തായിരുന്നു. ഉണങ്ങിതുടങ്ങിയ ചെടികൾക്കു പുതു ജീവൻ ലഭിച്ച കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

വേനൽ മഴ തുണയായി
5 (100%) 7 votes

Summary
Article Name
വേനൽ മഴ തുണയായി
Description
വേനൽ മഴ തുണയായി
Author
Publisher Name
Guruvayoor Live
Publisher Logo